Všechno to začalo v roce 1995, kdy Matt Stone a Trey Parker  vyrobili na požádání  Bria-
na Gradena z americké televize FOX kratičký, primitivní  animovaný film o partě čtyř ma-
lých spratků a bitvou mezi  Ježíšem  a  Santa Clausem. Brian Graden pak rozeslal několik
kopií tohoto filmečku  svým přátelům jako vánoční blahopřání. Ti byli animovaným výtvo-
rem natolik  nadšeni, že udělali další kopie a rozeslali je dalším přátelům. Tak to pokračo-
valo až do chvíle, než se jedna z nahrávek dostala do rukou firmy  Comedy  Central, která
jim nabídla nabídku, která jim  umožňovala  absolutní  tvůrčí  svobodu. Parker a Stone na-
bídku  nakonec  přijali, poté  co  odmítly nabídky takových gigantů jako HBO a MTV, což
mělo za vznik velice  úspěšného  seriálu (Městečko) South Park (přístupný  až  od  15  let).

South  Park: Bigger, Longer  and  Uncut (v
našich  kinech  uvedený  pod  názvem South
Park: Peklo na Zemi) je celovečerní animo-
vaný film na motivy stejnojmenného televiz-
ního seriálu. Jeho příběh je značně ujetý, ale
splňuje  přesně požadavky, jaké jsme  mohli
od  výtvoru  tohoto  typu očekávat  -  Hlavní
hrdinové - Stan, Eric, Kenny a  Kyle  se  vy-
dávají do kina na  mládeži  nepřístupný  film
s Terrancem  a  Phillipem  v  hlavních rolích.
Krátce po začátku  promítání  se  začíná  sál
pomalu (ale jistě) vyprázdňovat, jenom naše
čtyřka oblíbenců (i s Ikem) zůstává a učí  se

nové výrazy, které by mohly v mnoha situacích uplatnit. Následující den je sprostých  slov
plná  škola a pan Garrison má co dělat, aby celou situaci uklidnil, a proto je povolán peda-
gogický  poradce. Ani  ten  si  však  s bandou sprostě mluvících spratků nedokáže poradit,
a tak začne hledat oporu v rodičích. Všichni rodiče se po předložení seznamu slovníku dětí
nestačí divit a jsou zdrceni - tak sprostá slova, to snad není možné. Ale kdo za tohle vůbec
může? - kladou si otázku postižení rodiče. Celá situace  vyvrcholí  ve  chvíli, kdy americký
národ vyhlásí válku  Kanadě, protože  za  to  všechno  může  nejen filmový průmysl, vláda
státu, ale  nejvíc  celá  Kanada - 3.  světová  válka  na  obzoru! A  to  je  teprve  začátek...

Jak už jsem napsal  na začátku recenze, pří-
běh  filmu South Park je dosti ztřeštěný, na-
psaný  přesně  tak,  aby  v  něm  měla   naše
slavná čtveřice kamarádů dostatek prostoru
ke svým ujetým  a  sprostým  kecům. Znalci
televizního  seriálu  mě jistě vemou za slovo,
neznalci mi však věřit asi nebudou, ale až na
plátně uvidí na  první  pohled mírumilovného
chlapečka, z jehož úst vypadává jedná píp za
druhou, tak budou k sedadlu doslova přibiti.
Film South Park ovšem netěží  pouze  z  vul-
gárních slov, i když z  větší části ano, ale ta-
ké z velmi vtipných a ve skutečnosti nemož-

ných situací (Saddám Husajn se ve filmu zamiluje do Ďábla a chce po něm jenom  a  pouze
sex). Ačkoliv nepatřím mezi rozežrané puberťáky, kteří se zasmějí každé sebemenší blbo-
vině, tak jsem  se  u  South Parku nad mnoha takovými situacemi i lehce  pousmál a došlo
mi, že logiku v tomto animovaném filmu nemám  v  žádném případě hledat. Velmi rozporu-
plnou situací je pak samotné provedení  animací a je to jak v seriálu, tak ve filmu více než
vidět. Všechny postavičky jsou totiž ve většině  případů  vyrobené  z  kusů  kartonů, takže

žádnou disneyovku  nečekejte. Spíše očeká-
vejte hranaté, baculaté postavičky  s  velký-
mi hlavami, které  se  velmi neohrabaně po-
hybují. Ti  co  znají  South  Park  jako  svoje
vlastní boty, nebudou  jistě  ničím překvape-
ni, za to ti, co se na South Park vydají úplně
poprvé, budou možná tento fakt  dlouho  trá-
vit. Já, jelikož patřím zčásti do té první  sku-
piny, jsem nebyl  u  Pekla na Zemi ničím vý-
razně překvapen, akorát jsem se neuvěřitel-
ně pobavil. South  Park: Peklo  na  Zemi  je
vlastně  film, o  kterém  se  dá  říci, že  je  to
úplně to samé jako seriál, s tím  rozdílem, že

je o nějakou tu minutu delší. Velmi souhlasím s filmovým recenzentem Františkem Fukou,
který ve své recenzi napsal, že kdyby takové filmy  jako South Park vycházeli  pořád, tak
by se hodilo zamyslet nad tím, kam to  filmový  průmysl spěje, když ovšem vyjde film typu
South Parku opravdu párkrát za čas, tak je to příjemná změna. František Fuka má pravdu
a film ohodnotil sto procenty, já, jelikož jsem od filmu očekával ještě  něco  navrch, dávám
devadesát procent.
Martin Náhlovský

HODNOCENÍ: 90%