Slovníček
Internet


INTERNET
- celosvětová počítačová síť, vznikla koncem 60. let pro ministerstvo obrany USA. Později se začali připojovat Univerzity a Výzkumná střediska... Struktura internetu je decentralizovaná (nikdo jej nevlastní)

ARPANET
- první prototyp sítě Internet

FTP- FILE TRANSFER PROTOCOL
- internetová služba sloužící k přenosu dat po internetu mezi dvěma počítači

WWW- WORLD WIDE WEB
- nejznámější internetová služba. Stránky www jsou hypertextové dokumenty přístupné prostřednictvím internetu

HTML- HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE
- jazyk k vytváření dokumentů na Webu.

HTTP- HYPERTEXT TRANPORT PROTOCOL
- komunikační protokol pro Web. HTTP definuje způsob, jakým je informace formátována a přenášena po Webu

APLET
- program spustitelný z jiného programu

PGP- PRETTY GOOD PRIVACY
- systém ochrany osobních dat

ICQ- I SEEK YOU
- služba pro komunikaci přes Internet v reálném čase

FAQ- FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
- znamená "nejčastěji kladené dotazy". Je to obecný termín k dokumentům na internetu nebo i jinde, jehož účelem je pomáhat nezkušeným nebo zvědavým uživatelům

JAVA
- objektově orientovaný programovací jazyk, který umožňuje vytvářet aplikace s interaktivními prvky.

MODEM- MODULÁTOR/DEMODULÁTOR
- nepostradatelný přístroj pro připojení na Internet

PROXY SERVER
- server umístění mezi vaším prohlížečem a webovým serverem. Proxy server monitoruje všechny požadavky, které jím procházejí, a kontroluje, zda nemá požadovanou WWW stránku již uloženou na svém pevném disku. Pokud ano, proxy server vrátí požadovanou webovou stránku ze svého disku. Nedisponuje-li proxy server požadovanou stránkou, postoupí požadavek dále webovému serveru. Proxy servery urychlují přístup velkého množství uživatelů k internetu. Mohou být také použity ve firmách a podnicích jako filtry žádostí o nevhodné WWW stránky.

URL- UNIFORM RESOURCE LOCATOR
- je adresa WWW stránky na internetu

POP
- poloha nejbližšího uzlu vašeho ISP. Na toto číslo voláte, chte-li se připojit k internetu.

SLIP/PPP- SERIAL LINE INTERFACE PROTOCOL/POINT TO POINT PROTOCOL
- jsou standardy pro přímé připojení na internet, na rozdíl od připojení, kdy je potřeba přihlásit se přes hlavní počítač.

TCP/IP- TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL
- Tento standard pro výměnu dat po síti převládá v komunikaci mezi počítači po internetu. TCP/IP je založen na rozesílání paketů s informacemi mezi sítěmi.

PACKET
- určitá jednotka dat předávaná v síti jako jeden celek. Většinou je to část souboru připravená pro přenos po síti.

SMS- Short Message Service (krátká textová zpráva)
- krátká textová zpráva, tato se posílá pomocí mobilu - může obsahovat max. 160 znaků

WAP- Wireless Application Protocol
- WAP vám umožňuje pomocí mobilního telefonu jednoduchý přístup na internet - tuto službu podporuje síť Paegas a EuroTel GSM Pozn. WAP musí být podporován mobilním telefonem a internetovými zdroji, ne které chcete prostřednictvím technologie WAP přistupovat.

WEB SERVER
- počítač, který dává k dispozici WWW stránky

CMOS- Complementary Metal Oxide Semiconductor
- paměť počítače, která obsahuje data o konfiguraci počítače, jako např. kolik je v něm pevných disků a disketových mechanik, jejich typ a velikost, systémový čas a datum apod.

RAM- Random Access Memory
- operační paměť je paměťový prostor, který umožňuje běh programů a zpřístupňuje data uložená na pevném disku.

Partition Tabulka
- první sektor na pevném disku (nebo také někdy se jmenuje Master Boot Record). Obsahuje krátký program (zavaděč) který do paměti načte začátek operačního systému po startu počítače.

FAT- File Allocation Table
-před boot sektorem je na disku datová oblast zvaná FAT, kde jsou uloženy informace o všech souborech na disku uložených. Struktura tabulky FAT je komplikovaná. Data v tabulce FAT jsou nepostradatelná.

Sběrnice
-po sběrnici proudí data mezi procesorem a ostatními součástmi počítače, popř. mezi různými součástmy bez účasti procesoru

ISA- Industry Standart Architecture
-typ sběrnice konstruovaná pro starší počítače

MCA- Microchannel Architecture
-tato architektura je pouze v systémech PC od firmy IBM a neexistuje mnoho přídavných karet

EISA- Extended Industry Standart Architecture
-tato zběrnice měla odstranit jednak nedostatky v rychlosti sběrnice ISA a také problémy s adresováním stejně jako MCA

SCSI- Small Computer Standart Interface
SCSI není vnitřní sběrnicí v systémech PC. Je však dnes již používána jako vnější sběrnice pro mnoho typů zařízení: CD-RW, HDD, scannery, tiskárny ap.

PCI- Industry Standart Architecture
-sběrnice s vysokou propustností a univerzálností a snadnou konfigurovatelností

IRQ- Interrupt request
-požadavek přerušení normální práce procesoru nebo označení linky přerušení

Zpět - Nahoru - Vpřed