Incident v Roswell- zmanipulované, nebo dobře utajené informace?
Milda
Ostatní


         Všechna společenství národů znepokojují stále častější a rozsáhlejší přírodní katastrofy, které postihují naší planetu, občanské a světové války, které se odehrávají na různých místech naší zeměkoule, hladomory, epidemie a další. Dá se však ale říci, že svět do značné míry znepokojují i informace o "Neidenti-
fikovatelných létajících objektech", které jsou v současné době potenciálně nejzávažnější otázkou, před kterou stojí lidstvo. Je možné abychom této větě dávali nějaký zvláštní význam? ….. Posuďte sami… Lidé, kteří se zabývají problematikou UFO, kritizují vlády za zastírání pravdy o mimozemských formách života. Snad vše zapustilo své kořeny v takzvaném "roswellském incidentu" někdy okolo 4.července 1947 v Novém Mexiku. O tomto incidentu se vedou dlouholeté spory, které se snaží dopátrat určité pravdy o údajné havárii mimozemského plavidla. Celá tato záležitost se točí kolem odmítavého postoje vlády a armádních složek, které onu údajnou havárii "neidentifikovatelného létajícího objektu" připisují nezdařilému pokusu s novým typem vojenského balónu. Nechme však polemiky a vraťme se zpět do onoho roku 1947 k místu u Roswell a vyslechněme si následné tvrzení několika očitých svědků, kteří byli oné události nejblíže.

a) Při výkonu hlídky, někdy okolo 23.00 a půlnocí, kaprál E.L.Pyles zpozoroval na noční obloze velkou létavici, letěla oblohou severním směrem, myslel si, že je to nějaká hvězda a to až do té doby, než začala v oranžové záři a v mírném oblouku padat k zemi.

b) Dalšími svědky tohoto podivného úkazu, byl třináctiletý W.Woody se svým otcem, kteří při pozorování noční oblohy zpozorovali jasné světlo s načervenalými pruhy, tajemné těleso prý pomalu padalo k zemi.

c) Dále se ve spisech svědků uvádí, že v místní nemocnici "Saint Mary´s Hospital" viděly při noční službě, dvě františkánské jeptišky Bernadetta a Capistrano, jak se na severu řítí k zemi velké zářící těleso, byly v domnění, že padá nějaké letadlo.

d) Nesmíme však opomenout důležité svědectví jednoho inspektora zemního plynu J.Ragsdala, který si se svou přítelkyní T.Truelovou vyjel automobilem na menší přátelský dýchánek. Projížděli dálnici č.48 a mířili ven z města na sever. Civilizaci nechali daleko za sebou, když je přepadla bouře, oblohu protínaly blesky a hřmělo. Vše pak brzy ustalo a ze země se pomalu odpařovaly zbytky kaluží po dešti. Mohlo být asi tak kolem půl dvanácté, když nad nimi obrovskou rychlostí přeletěl ohnivě svítící objekt, který se podobal zářícímu plameni. Za několik sekund se to s velkým hřmotem zřítilo nedaleko jejich stanoviště. Vydali se na ono tajemné místo, kde to něco, spadlo. Byla tma a tak si svítili baterkou, přišli až k okraji příkrého srázu. Kužel baterky osvítil záhadný objekt, ale pak jejich baterka vypověděla službu. Rozhodli se, že se zde vrátí až bude světlo. Za rozbřesku nasedli do svého automobilu a vydali se na cestu noční příhody. Dojeli k místu, kde již nemohli v džípu pokračovat dál, vystoupili a sešplhali po příkrém srázu, konečně uviděli to, co se zabořilo do vyschlého říčního koryta. Na boku deltovitého stříbrošedého objektu zel otvor, z něhož trčela podivná bytost podobná člověku, zřejmě byl mrtvý. Kolem trosek byly rozhozeny další mrtvoly, které spíše připomínaly trpaslíky. Sestoupili dolů a posbírali zde několik úlomků, pak se vrátili zpět do svého automobilu, právě včas. K místu nehody se blížila vojenská kolona.v doprovodu místní policie. Ze vzdáleného místa pozorovali, jak je celá oblast neprodyšně uzavírána a systematicky prohledávána.

Je vůbec možné, aby takový pohyb neznámého tělesa nebyl zachycen vůbec žádným radarem? …. I zde se nachází určité svědectví, které vkládá klín pochybnosti.

e) Vojenská radarová základna "White Sands" lokalizovala neznámý létající objekt, který znenadání začal pulsovat. Světelný bod se zvětšoval a nabíral na světelné intenzitě. Pak se opět smrštil do původní velikosti a jeho světlo dostalo matnější odstín. V tomto stavu vydrželo po určitou dobu a pak na radarovém echu náhle "explodovalo" a zmizelo z radaru. Objekt buď přistál, nebo se zřítil.

f) K dalším důvěryhodným svědkům v této události patří i geologický tým profesora W.Curryho Holdena. Onen osudný den se pohybovali právě v oblasti pádu neznámého objektu, je zcela zřejmé, že chtěli ukojit svou zvědavost a to co spatřili, popsali následovně. "Vypadalo to jako nějaké letadlo s širokým trupem, něco jako malý deltaplán. Byli jsme přesvědčeni, že se jedná o nějaký nový typ utajeného vojenského letounu. Ale při bližším ohledání jsme objevili i mrtvoly, které byly nepochopitelně malé, štíhlé, vysoké tak 1,40 až 1,50 metru s nepoměrně velkými holými lebkami. Byli oblečeni v matově stříbrné kombinézy".

Nahlédněme ještě do zprávy pro prezidenta Eisenhowera, kterou vyhotovila Majestic 12:

g) 7.července 1947 začala tajná operace, která měla za cíl, vědecky prozkoumat vrak havarovaného objektu. V průběhu prací objevila vojenská rozvědka 4 malé, lidmi podobné bytosti, které byly ještě před explozí z objektu katapultovány. Byly nalezeny na zemi asi 2 míle východně od místa havárie. Všichni byli mrtvi a silně napadeni parazity. Na vyšetřování a záchranných pracích se zúčastnil zvláštní vědecký tým. Rovněž byl odtransportován vrak lodi na různá místa. Civilním a vojenským svědkům se sdělilo, že objekt je povětrnostní balón, který ztroskotal v důsledku špatné navigace. Stejnou krycí historku dostali i novináři.

(V záležitosti "roswellského incidentu", bylo vyslechnuto celkem dvaadevadesát svědků, jejichž výpovědi zcela zřetelně odporují oficiální verzi roswellské události.) K dispozici je výpověď lékaře J.A.Marcela, jehož otec byl tehdy důstojníkem tajné služby a vedl záchranné práce v Roswell. J.A.Marcelovi tehdy bylo dvanáct let ale s otcovým souhlasem se směl pasivně zúčastnit záchranných prací. S odstupem času, Marcel podává své svědectví: h) "…Ztroskotání a zbytky zařízení, které jsem mohl vidět, udělaly na mne takový dojem, že na to nemohu zapomenout. Jako lékař jsem zkoumal zbytky mnoha konvenčních letadel, ale to, co jsem viděl v roce 1947 se nepodobalo v žádném případě běžnému ztroskotání letadla, které jsem kdy viděl. Tento objekt nebyl v žádném případě konvenční a podobal se více tomu, co bylo známo jako létající talíře…..to už také na základě skutečnosti, že mnoho zbytků bylo popsáno na vnitřní straně, cizími hieroglyfy. ….. Já vím, že tyto pozůstatky talíře jsou někde schovány. Nejpravděpodobněji asi na vojenské základně ve Wright Pattersonu, potud jsem pochopil, a je-li tam jeden kus, pak je pravděpodobné, že jsou tam i další. Mohu jenom hádat, proč je kolem toho tolik rezervovanosti."

Havarovaly snad ještě další záhadná cizí kosmická plavidla? Lze brát vážně zprávu z roku 1950 "Dne 6.prosince 1950 ztroskotal na texasko-mexických hranicích v regionu El Indio – Guerrero druhý objekt, pravděpodobně stejného původu. Jeho let probíhal velkou rychlostí a byl dlouho sledován. Než jej našla pátrací skupina, vyhořel. Zajistilo se takové množství materiálu, kolik jen bylo možné a přepravilo se k dalšímu prozkoumání na základnu komise pro atomovou energii v andii, New Mexico".Zpět - Nahoru - Vpřed