pár dobrých akčních filmů

                


Akční  film  režiséra Michaela Baye vypráví o  skupině
teroristů, která se zmocní raket se smrtelně  nebezpeč-
ným  plynem a obsadí  starou věznici  Alcatraz  (Skála),
kde zajmou  rukojmí, namíří  rakety na  San  Francisko
a  začnou požadovat od státu pár miliónů. Pentagon  te-
dy  vyšle tajně do Alcatrazu skupinu vycvičených  vojá-
ků  s několika letým vězněm (Sean Connery)  a  ukeca-
ným  chemickým  expertem  (Nicholas Cage).  Spousta
výbuchů, nálet stíhacích  letounů,  srdceberoucí  proslo-
vy  Eda Harrise  a  Cageovy  ujeté kecy -  toť akční hit
roku 1995.
  100%  
           


Poněkud  slabší  akční  film Simona Westa pojednává o
vojákovi (Nicholas Cage), který  je křivě obviněn a od-
souzen k 10tiletému trestu  ve  vězení. Deset  let uplyne
jako  voda  a  Cage se už nemůže dočkat své  manželky
a  malé  dcerky,  kterou  ještě nikdy  neviděl. Čeká  ho
však  ještě transport letadlem, které je  čirou  náhodou
plné  sadistických vrahů. stane se to, co se dalo očeká-
vat - vězni  se  samozřejmě zmocní letadla  o  hodlají  to
rozjet  ve  velkém, cestu za  útěkem  jim  však  zatarasí
Nicholas Cage s napumpovanými svaly.
  80%  Třetí akční řežba Michaela Baye simuluje tragický ko-
nec  naší planety, protože  se na Zem řítí  neuvěřitelnou
rychlostí  obrovský  asteroid. NASA  jede na plný  úva-
zek a snaží se přijít na logické  vyřešení  problému. Na-
konec  padne  návrh, aby  skupina  astronautů  přistála
na asteroidu, vyvrtala hlubokou díru, do níž  má  potom
vložit  menší  atomovku, aby se šutrák rozštěpil na  dvě
polokoule a  jen  tak  tak minul  Zeměkouli. Problém  je
v tom, že NASA nemá žádné schopné vrtaře, a  tak  ten
nelehký  a  nezáviděhodný úkol spadne  na partu nafta-
řů  v  čele  s  Harrym  Stamperem (Bruce  Willis). Opět
neuvěřitelné  množství  výbuchů,  Steve  Buscemi  jako
Permoník (
"hele, jestli tady zůstáváme, tak si jdu ještě
zastřílet"), překvapivě překvapivý konec a krásná  Liv
Tylerová - takový je Armageddon. 
  100%  

Jiné akční filmy: Tváří v tvář - 70%, Přepadení  v Paci-
fiku  -  60%, Smrtonosná  past 1, 2 -  80%,  Univerzální
voják - 70%, Konec světa -  50%,  Smrtonosná  zbraň -
- 80%,  Terminátor  1, 2 - 100%, Double  team  - 70%,
Nebezpečná rychlost - 100%, Cliffhanger - 80%

                                                                                             
Martin Náhlovský - téma: akční film
NÁZORY NA AKČNÍ FILM JSOU RŮZNORODÉ - JEDNA SKUPI-
NA  LIDÍ  SI V AKČNÍCH FILMECH  PŘÍMO LIBUJE, TA  DRUHÁ
JE  JIMI  NAOPAK  ZHNUSENA,  A  TO  PROTO, ŽE SE PRÝ  NA
PLÁTNĚ  OBJEVUJE  PŘÍLIŠ MNOHO KRVE. AŤ JE TO TAK, ČI
ONAK,  V JEDNOM  SE  URČITĚ  TYTO  DVĚ NAPROSTO  ROZ-
DÍLNÉ  SKUPINY  SHODNOU  - AKČNÍ  FILM  JE  SÁM  O  SOBĚ
JEDNA VELKÁ PŘEHÁŇKA.

                                                          10 akčních přeháněk z mnoha
1) Nicholas Cage přežívá ve  Skále  nálet  stíhacích  le-
tounů s rozehřátou plasmou!

2) Jason  Patrick utahuje  v Nebezpečné rychlosti 2 ho-
lýma rukama lodní šroub!
3) Sylvester  Stallone je tak silný, že se mu v  Rambovi
vyhýbají nejen vojáci, ale také vystřelené kulky!

4) Arnold  Schwarzenegger  uniká   v  Pravdivých  lžích
před vystřelenou raketou z bazooky!
5) Pierce  Brosnan  koketuje v Rozpoutaném  peklu  se
sopečnou lávou, která má jen tak  mimochodem teplotu
2000 stupňů Celsia!

6) Mel  Gibson  přežívá  ve  Smrtonosné  zbrani  3  pád
na  střechu  zaparkovaného  auta  z  minimálně  dvaceti
metrové výšky!
7) Hlavní  hrdinové sci-fi filmu Vetřelec: Vzkříšení ma-
jí při  podvodní akční scéně zabudovanou  ve  svém  těle
snad kyslíkovou bombu!

8) Arnold  Schwarzenegger  přežívá  v  Predátorovi  vý-
buch atomovky. Bravo Arnolde!!!
9) Atomovka podruhé - je směšné, jak primitivním způ-
sobem dokáže  dvojice  Clooney a Kidmanová zlikvido-
vat v závěru filmu Peacemaker tikající atomovku.

10) Bruce  Willis  přežívá ve Smrtonosné pasti  3  skok
z mostu vy stylu bunjee-jumping, s tím rozdílem, že mís-
to gumového pružného lana skáče přivázán k zcela nor-
málnímu. Nu což?

                           kolik bere akční hvězda za roli ve filmu?
/Sumy jsou uváděny v amerických Dolarech/
Sylvester Stallone: 17 - 20 000 000
Mel Gibson: 18 000 000
Bruce Willis: 16 000 000
Tom Cruise: 15 000 000
Harrison Ford: 15 000 000
Arnold Schwarzenegger: 15 000 000
Kevin Costner: 14 000 000
Kurt Russel: 10 000 000
Steven Seagal: 10 000 000
Sean Connery: 6 000 000
Sigourney Weaverová: 3 - 5 000 000
J. C. Van Damme: 3 - 5 000 000
Nicholas Cage: 1 - 3 000 000

Vybráno z časopisu CINEMA (www.cinema.cz)
Vzhledem k tomu, že patřičné číslo Cinemy je  už  něja-
ký  ten  pátek staré, tak uvedené sumy nemusí již dnes
platit. Nicholas  Cage si  po svém  raketovém vzestupu
určitě  nechal  zvýšit svůj honorář, stejně tak  i  Sigour-
ney Weaverová, která sice ve filmech moc nehraje, ale
za čtvrtého Vetřelce by prý (slovíčko prý je zde  opráv-
něné) měla  inkasovat  něco  ke  dvaceti  miliónům. Ke
snížení honoráře naopak určitě došlo u Kurta  Russela,
který šel výrázně dolů, stejně tak i u Kevina Costnera.
                                                               nejkrvavější filmy
1) Zachraňte vojína Ryana - tento film je  sice  válečný,
ale počet mrtvých vojáků, je téměř nemožný určit.

2) Žhavé výstřely 2 - dosti  krvavá  parodie  na  slavné,
a nejen akční, filmy.
3) Rambo 1,  2,  3 - zřejmě  nejkrvavější  filmová  série
všech dob se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

4) Sedm - ten kdo neviděl, neuvěří.
5) Den nezávislosti - neobávám se říci, že v tomto filmu
zemřelo nejvíce lidí (téměř celá planeta).
6) A  na  závěr film Komando, ve kterém vystřílí  akční
hrdina Arnold Schwarzenegger celý vojenský tábor.
                                                            úspěšné akční série
1) Smrtonosná past 1, 2, 3 - velmi úspěšná série s  Bru-
cem Willisem v hlavní roli.

2) Smrtonosná zbraň 1, 2, 3, 4 - kdo  by neznal  skvělou
detektivní dvojici Murtough/Riggs?
3) filmy s  Jamesem  Bondem 1...19 - netřeba  předsta-
vovat, alespoň doufám.

4) Teminátor 1, 2 - akční  sci-fi  s  Arnoldem Schwarze-
neggerem v hlavní roli. Jedny z nejlepších filmů  režisé-
ra Jamese Camerona.
5) Vetřelec 1, 2, 3, 4 - Ripleyová  versus haldy krvežíz-
nivých Vetřelců.

6) série Delta Force - akční série, kterou proslavil zná-
mý herec Chuck Norris.
7) a mnoho dalších sérií...

                                když se z akčního hrdiny stane kliďas
I z akčního hrdiny se může stát, alespoň na chvíli,  klid-
ný člověk. Příkladem je toho např. Arnold Schwarzene-
gger, který přijal roli ve filmu Junior, kde hrál těhotné-
ho muže. Nebo  také  Sylvester Stallone, který  hrál po
boku  staré dámy v  komedii  Stůj,  nebo  maminka  vy-
střelí. A  nakonec také Bruce Willis, který zkusil ve fil-
mu Smrt jí sluší hrát klidného a zničeného manžela.

Tak, a to je z  bojiště úplně všechno, příště se těšte  na
další téma, které jsme věnovali filmovým trikům...