Tim Burton je  zpátky! Po  velmi  slabé  sci-fi  komedii Mars Útočí  se  rozcuchaný  režisér
rozhodl  natočit  ponurý  horor  s  prvky  lehké  komedie a romantiky. Mnozí z vás se jistě
budou chytat za hlavu, ale věřte, že výsledek  této  ďábelské  kombinace je nadmíru vyni-
kající. A zoufat nemusí ani fanynky mladých hereckých idolů, protože do hlavní role  obsa-
dil Tim Burton opět osvědčeného rebela Johnyho Deppa. Příběh filmu se odehrává během
18. století, kdy světem poletovaly kdejaké fámy o krvežíznivých upírech, strašidlech a ča-
rodejnicích. Hlavním hrdinou je zmiňovaný Johny  Depp  v  roli  charismatického  policisty
Ichaboda Cranea, který je  poslán  do  ponurého  městečka Ospalá díra, aby osvětlil okol-
nosti okolo série několika brutálních vražd. Místní osadníci přičítají tuto tragédii tajemné-
mu  přízraku  v  podobě bezhlavého jezdce, jen Crane však věří, že ony vraždy nebyly spá-

chány   pařáty   bezhlavého  jezdce,  ale  rukami
normálního  člověka. Kdo  se  ovšem  za  drasti-
ckými činy skrývá  vám  neprozradím, ale  můžu
vám  zaručit, že  během   poutavého  a  místy  až
strašidelného  příběhu  vás  film  doslova přilepí
k sedadlu a nepustí až do chvíle, než  se na plát-
ně objeví závěrečné titulky. Burton  opět  doká-
zal   natočit   po   delší  pauze  kvalitní  atmosfé-
rický kousek, čímž dokazuje, že  doby  Batmanů
a  Střihorukých  Edwardů  zdaleka   nevypršely.
Ona atmosféričnost  je  dokreslena  jednak zmí-

něným příběhem, ale také perfektními hereckými výkony obou  hlavních  představitelů, tj.
Johnyho Deppa a Christiny Ricci, které byla ve filmu  přisouzena  postava  mladé holand-
ské dívky Kariny Van Tassenové, jenž se zamiluje do Ichaboda Cranea. Mnozí z  vás jistě
znají Christinu Ricci jako Wednesday z dvoudílné komedie Adamsovic rodinky, kde poda-
la na svůj útlý věk perfektní  herecký  výkon. Další  věcí, která  hraje  v  Burtonových fil-
mech  podstatnou  roli, je  prostředí, v němž  se  příběh filmu odehrává. Kýčovité a ponuré

město Gotham City z Batmana  tentokrát vymě-
nil za pusté hřbitovy, husté  lesy a staré gotické
domy ponořené do vznášející  se  a  hrůzou  pro-
tuchlé mlhy. Po  dlouhé  době  jsem  se  také na-
chytal, jak se mi  strachem  mírně  orosilo  čelo,
a to zejména ve chvílích, kdy  se na plátně obje-
vuje  bezhlavý  jezdec. Na  druhou  stranu  však
musím   pochválit   také  velmi  kvalitní  kameru
Emmanuela Lubezkiho, která byla mimochodem
nominována  na  Oscara, a neméně kvalitní scé-
nář, o  který se postaral Andrew Kevin Walker.

Ospalá díra  je  tedy další  Burtonův  mistrný  kousek, který  si  díky  téměř  bezchybného
zpracování  zaslouží  vaši  pozornost. O  tom svědčí i fakt, že Ospalá díra oslnila americké
producenty  natolik,  že  Burtonovi  nabídla  možnost  režie  volného  pokračování  Planety
opic
. Poté, co  mu  zaškrtli nový  díl  Supermana  s Nicholasem Cageem v hlavní roli kvůli
velmi vysokému rozpočtu, by to mohla být pro  Burtona celkém slušná náplast. Tyto zprá-
vy jsou však předčasné, takže se může stát i to, že Burton nenatočí nic.
M. Náhlovský

PS: Pokud se vypravíte na Ospalou díru, ta si s sebou nezapomeňte vzít plínky!

HODNOCENÍ: 80%